Pilleovn træpiller DK

Vildmarksbad App-styret træpilleovn – Vejledning

Tilslut ovnen til Wi-Fi

Følg venligst denne video og tilslut ovnen til Wi-Fi og download “Naturela Smart Home” appen.

pellet hot tub heater

Følg venligst denne vejledning, så pilleovnen vil fungere, som den skal

Trin 1. Sørg altid for, at fyringsrummet og spiralerne er fulde af træpiller, før du starter opvarmningsprocessen. 6 mm A1+ piller. Kontroller også altid, om tændingselementet (lyset) ikke er blokeret af aske (billedet til højre).

Trin 2. BRUGERE AF YDRE PILLEBRÆNDEOVNE – bemærk venligst følgende oplysninger.

Da det ikke vides, hvor vildmarksbadet skal placeres, bør du læse følgende oplysninger omhyggeligt. Dette er den vigtigste betingelse for, at ovnen fungerer, som den skal.

VIGTIGT! Den øverste slange på ovnen bør løbe fra ovnen til vildmarksbadet på en opadgående facon.

For at opnå dette, kan man enten save pallebenene af, eller man kan hæve karret en anelse. Eller om nødvendigt kan man gøre begge dele. Den ydre smart-ovn skal altid stå på pallen.

Trin 3. Klik User Settings på appen (nummer to på topmenuen), og sæt flueben ved Pump Settings (sidste sektion). Disse 4 felter er de vigtigste at indstille korrekt. Herunder forklarer vi, hvad disse felter er:

Pelletofen hot tub

External pellet stove

1 – Pump mode. Dette skal altid være “summer mode”, så lav ikke om på noget.

2- Set temperature. I dette felt indtastes temperaturen på det øverste lag vand. I dette eksempel er det 46 grader. Hvis vandet når 41 grader, begynder ovnen langsomt at skrue ned for varmen.

3 – Temp DHW – I dette felt indtaster du temperaturen på vandets bundlag. I dette tilfælde slukkes der for varmen, når temperaturen på bundlaget når 36 grader.

4 – Hysteresis – er det felt, hvor du indtaster lavtemperaturen. I dette tilfælde tændes varmeovnen automatisk, når temperaturen på bundlaget falder til 34 grader.


Sørg for at røre om i vandet under opvarmningen. Dette er nødvendigt for, at vandet bliver jævnt varmt. Hvis man ikke rører om i vandet, bliver det øverste lag meget hurtigere varmt, så ovnen går på standby. Bundlaget vil stadig være koldt.


Tag 7 minutter til at se grundlæggende information om, hvordan man bruger pilleovnen uden en internetforbindelse.

Fejlfinding

Troubleshooting-guide-DK-1

Fyringsrummet er tomt, hvad nu?

Hvis fyringsrummet løber tørt, skal man følge denne video omhyggeligt og først starte opvarmningsprocessen bagefter. Hvis dette ikke overholdes vil vågeblusset svigte og skulle udskiftes (ikke dækket af garantien).


Hvis optændingsblusset skal udskiftes, skal man følge denne video

Hvis skærmen på vildmarksbadet pludselig bliver sort, og det ikke hjælper at aktivere sikringsrelæet, er det sandsynligvis fordi optændingselementet (vågeblusset) har svigtet og skal udskiftes. Optændingselementet er ikke dækket af garantien, men vi sender det gerne gratis i de første tre måneders brug, hvis det svigter.

Ved udskiftning af optændingselementet følges disse trin:

1. Afmonter røret for tilførsel af træpiller. Man skal bare frakoble to elektriske forbindelser (5) og tage røret af. Fjern eventuelle overskydende eller resterende piller.

2. Optændingsblusset sidder inde i pilletilførselselementet, og det afmonteres ved at løsne tre skruer bag ved det (6). Desuden skal temperaturmålerne fjernes fra isoleringslaget. Disse sidder nederst i pilletilførselselementet (se 2 ledninger i denne video 25 sekunder). Kig bare i bunden, så finder du to ledninger, der fører til temperaturmålerne. Mærk dig disse ledningers nøjagtige placering, da den ene bruges til at måle temperaturen på de øvre vandlag, og den anden bruges til at måle temperaturen på de nederste vandlag. Når du er færdig med at skifte antændingselementet, sætter du temperaturmålerne på plads igen.

3. Løsn boltene fra pilletilførselselementet og tag forpladen af. Her ser du optændingselementet fastmonteret på tilførselsrøret. Vigtigt! Husk, at optændingsblussets horisontale niveau skal være identisk med tilførselsrørets niveau.

4. Løsn boltene fra optændingsblusset, frakobl ledningerne og skift elementet ud med det nye. Sørg for at føre ledningerne på det nye optændingselement på samme måde, som de sad på det gamle.

5. Sæt forpladen på igen og skru boltene fast igen. Placer pilletilførselselementet i karret igen og tilslut temperaturledningerne (nederst på pilletilførslen) på deres oprindelige placeringer. Skru boltene fast på bagsiden af elementet. Som set ved 03:58 måler den nærmeste ledning temperaturen i de øvre lag, og den ledning, der er længere væk, måler vandtemperaturen i bundlagene.

6. 03:50 viser, hvordan optændingselementet og tilførselsrøret ser ud fra indersiden af lugen.

7. Sæt pilletilførselsrøret på plads igen, tilkobl de 2 kontrolforbindelser, og så er du færdig.

8. Husk at genopfylde systemet med piller, før du starter ovnen. Hvis dette ikke gøres, kan man endnu engang beskadige optændingselementet (vågeblusset). Henvis venligst til videoen herunder igen.


For mere detaljerede oplysninger henviser vi til den komplette brugervejledning herunder.

Smart-hot-tub-full-manual-1

Contact us!
close slider
×